Good combination of Myanmar foods

လိုက္ဖက္တဲ့ ဗမာဟင္းတြဲမ်ား

၁. ၾကက္သားအာလူးဟင္း + ပဲကုလားဟင္း+ ကန္ဇြန္းရြက္ေၾကာ္+ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္

၂. ငါးေမႊ+ ေဂၚရခါးသီးခ်ဥ္ရည္+ ငရုပ္ပြေၾကာ္ ++ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္

၃.ငါးဖယ္ငါးဆုတ္ + ေက်ာက္ဖရံုသီးခ်ဥ္ရည္ +ရံုးပတီသီးေၾကာ္ + ငါးပိေထာင္း

၄.ပုစြန္ ဆီၿပန္+ ကန္ဇြန္းရြက္ခ်ဥ္ရည္ +ပန္းေဂၚဖီၾကက္ဥ +ငရုပ္သီးဆားေထာင္း

၅. ဘဲဥဆီၿပန္ + ပဲရြက္ ဟင္းခ်ိဳ+ ကင္းပံုသီးခ်က္+ ငံပ်ာရည္ခ်က္ +တို႔စရာ

၆. ပုစြန္ေဘာ႔ခ်ိတ္+ ေဂၚရခါးသီးအခ်ိဳခ်က္ + ၿမင္းခြာရြက္သုတ္ + ငါးပိခ်က္

၇.၀က္သနီခ်က္ +ဘူးသီးခ်ည္ရည္ +ေရႊပဲသီးဥနီ+ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္

၈. ကကတစ္ ၾကက္ကသြန္ႏွပ္+ ေဂၚဖီရြက္ ၾကာဆံဟင္းခါး+ခရမ္းသီးသုတ္ + ငါးခူငါးပိေကာင္

၉. ငါးထမင္းဆိမ္႔ + ၾကက္ေၾကာ္+ ဘူးသီးဟင္းခါး

၁၀. ၾကက္သားဆီၿပန္ + ပဲၾကီးဆူးပုပ္ + သရက္သီးပုိးတီသုပ္ + ငံပ်ာရည္ေၾကာ္

၁၁.ဝက္သားအာလူးဟင္း + ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ဟင္းခ်ိဳ + သရပ္သီးသနပ္ + ငါးပိေၾကာ္

၁၂.ၾကက္သားကာလသားခ်က္ ဘူးသီးေရာ+ နံရိုး ေက်ာက္ဖရံု ဟင္းခ်ဳိ +ပုစြန္ခ်ဥ္သုပ္ + ငါးရံ႕ေျခာက္ဖုတ္

၁၃.သီးစံုဒန္႔ဒလြန္သိီးပဲကုလားဟင္း + ငါးက်ည္းအစပ္ေၾကာ္+ ဘဲဥေၾကာ္

၁၄. ျကက္သားဆီျပန္+ ခ်ဥ္ေပါင္ေျကာ္+ဘူးသီးဟင္းခါး+ငပိရည္+တို့စရာ

၁၅. ငါးအိုးကပ္ + ပဲျကီးနပ္ + ငါးပိေက်ာ္+ မုန္လာခ်ဥ္ သုပ္

၁၆. ၾကက္သားေၾကာ္ + ဘူးသီးဟင္းခါး + ငါးခ်ဥ္သုပ္ + သီးရြက္စံုႏွမ္းဆီျဖန္းအစိမ္းေက်ာ္

၁၇. ငါးရံ့ေၾကာ္ +ဘူးသီးခ်ည္ရည္ +ပဲႀကီးႏွပ္

၁၈. ဝက္ပုန္းရည္ +မန္က်ီးရြက္သုပ္ +ၾကာဇံဟင္းခါး

၁၉. ငါးခူအစပ္ေၾကာ္ +ပဲနီေလးဟင္းခ်ိဳ +ခရမ္းခ်ဥ္သီးသုပ္

၂၀. ငါးသေလာက္ဟင္း +ကန္စြန္ရြက္ေၾကာ္ +ဘူးသီးဟင္းခါး

၂၁. ဆိတ္သားႏွပ္ +ျမင္းခြာရြက္သုပ္ +မုန္လာဥခ်ည္ရည္

၂၂. ၾကက္သားဟင္း+အစိမ္းေၾကာ္+ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္း

၂၃. ဝက္သားအခ်ိဳခ်က္ + ခ်ဥ္ေပါင္႐ြက္နဲ႔မ်ွစ္အခ်ဥ္ဟင္း + အာၿပဲေျခာက္အစပ္ေၾကာ္ + ပဲသီးဘဲဥေၾကာ္

၂၄. ေရႊ ဖ ႐ု႔ံ သီး ဆီ ျပန္ ၊ မန္ က်ီး စိမ္း ခ်က္+ ုၾကာ ဇံ ဟင္း ခါး+ ငါး သ လဲ ထိုး ေက်ာ္

၂၅. ခ်ဥ္ေပါင္ပုစြန္မၽွစ္ေၾကာ္+ငါးပုဏၰားေၾကာ္+ဘူးသီးဟင္းခါး

၂၆.ၾကက္သားေၾကာ္+ခ်ဥ္ရည္ဟင္း+င႐ုပ္သီးဆားေထာင္း

၂၇. ၾကက္သားေၾကာ္+ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္+ငပိရည္ တို႔စရာ

၂၈.၀က္သားမွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္း+ပဲပုတ္ေထာင္း+ေဂၚရခါးၫြန္႔ေၾကာ

၂၉. သီးစံုခ်ဥ္ရည္ဘဲဥဟင္း+ငံျပာရည္ေၾကာ္

၃၀. ငါးသေလာက္ခ်ဥ္ေပါင္+ငံျပာရည္ခ်က္

၃၁.ခရမ္းခ်ဥ္သီးအစပ္ေထာင္း+ ျကံဟင္းရြက္ဟင္းခ်ဳိ

မက်ည္းသီးအမွည့္ကို ငါးပိဖုတ္နဲ႔ ေဖ်ာ္ရည္စိမ္+ဆိတ္သားေျခာက္ငရုတ္သီးအိုးကပ္ or ငါးေလးအိုးကပ္ + ပိႏၷဲသီး ႏွပ္ိ

၃၂.ၾကက္ဘူးသီး+ ငပိေထာင္း + သရက္ခ်ဥ္သုပ္ + ပုဇြန္ေျခာက္ေၾကာ္

၃၃.ပဲနီေလး ပဲဟင္း+ ပန္ခ်ာပီေျခာက္+ ငရုတ္သီးေျခာက္ေႀကာ္+ျကက္သားအခ်္ဳႏွပ္+သရက္ခ်ဥ္သုပ္

၃၄.မ်ွဥ္ခ်ဥ္ျကက္ရိုးခ်ဥ္ရည္+ ငါးပိေထာင္း+ ဝက္သားလံုးေျကာ္

၃၅.ၾကက္သားနဲ႔ ရွမ္းခ်ဥ္+ ငါးက်ည္းေျခာက္ငရုတ္သီးခ်က္+ဒန့္သလြန္ရြက္ဟင္းခ်ိဳ

၃၆. ပုဇြန္ ငရုတ္ပြသီးနဲ့ ဥနီ အခ်ိဳခ်က္+ပဲျကီးဟင္းရည္+ပုန္းရည္ျကီးသုပ္

၃၇. ၾကက္သားျပဳတ္ေၾကာ္+ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ငါး ငပိခ်က္ စပ္စပ္+ တို႔စရာ – ေပါက္ပန္းျဖဴ.. ပဲသီး..ေဖ်ာ.. သခြားသီး..နဲ႔ တမာခ်ဥ္..+ ဘူးသီးဟင္းခါး…

၃၈. ငါးခူေႀကာ္ + ဆူးပန္းရြက္ ခ်ဥ္ရည္+ ျကက္ရိုးငရုတ္သီးခ်က္+ျမဴရြက္သုတ္

၃၉. ငါးေၾကာ္ငရုတ္ခြဲၾကမ္းေၾကာ္နွပ္ + ပဲႀကီးဆူးပုတ္အ႐ြက္စံုေတာဟင္းခ်ိဳ +သရက္ခ်ဥ္သုပ္

၄၀. ငါးေပါင္း သရက္သီးအစိမ္းသုပ္ ပုဇြန္ေျခာက္ငပိေၾကာ္ ဘူးသီးဟင္းခါး

၄၁.သီး စုံ ခ်ဥ္ ေရ+ဝက္ သား လုံး မိႈခ်က္ + ပဲ က တီ ပါ ျပဳတ္ ေက်ာ္+အ ညာ ျငဳပ္ သီး ေထာင္း။

၄၂.ငါးရံအူဟင္း +မရမ္းသီးေထာင္း+ဘူးသီးဟင္းခါး+ရံုးပတီသီးေၾကာ္

၄၃. သီး စုံ ခ်ဥ္ ေရ+ဝက္ သား လုံး မိႈခ်က္ + ပဲ က တီ ပါ ျပဳတ္ ေက်ာ္+အ ညာ ျငဳပ္ သီး ေထာင္း။

၄၄.ဝက္သားပဲဆီျပဳတ္+ကပ္ဘီလူးနဲ႔ကင္မြန္းရြက္အခ်ဥ္ရည္ဟင္း+သခြားသီး ငပိ

၄၅.ခရမ္းခ်ဥ္သီး ပန္ေထြေဖ်ာ္ + ငါးရံ ့ေျခာက္ ဖုတ္ + ပန္းမုန္လာ ေၾကာ္ + ပဲရာဇာနဲ ့့ ေက်ာက္ဖ႐ုံသီး ဟင္း ခ်ိဳ

၄၆. ပဲကုလားဟင္း+ အာၿပဲေျခာက္ေၾကာ္စပ္စပ္+ အစိမ္းေၾကာ္+ ငပိရည္ တို႔စရာ သရက္သီးကင္း

၄၇.ပုဇြန္ေလးနဲ႕ခရမ္းခ်ဥ္သီးအူေဖါက္ခ်က္+ ပန္းပြင္႕နဲ႕ႀကက္ဥေႀကာ္ +ငရုပ္သီးေထာင္း ငါးေျခာက္ဖုတ္

၄၈.ဝက္သည္း ပဲႀကာဇံမႈိေျခာက္ဥနီေႀကာ္ တရုပ္နံနံအုပ္ +ဝက္နံရုိး ႀကံမဆုိင္အရည္ေသာက္+ ပဲပုတ္အစပ္ေႀကာ္

၄၉.၀က္သားနဲ႔ခရမ္းခ်ဥ္သီးဆီျပန္+ မွ်စ္ေထာင္းစပ္စပ္ +ပဲနီေလးဟင္းခ်ဳိ

၅၀. ၾကက္သားနဲ႔ပ်ားရည္ခ်က္+ ငပိေၾကာ္ +ခ်ဥ္ေပါင္ ဟင္းခ်ဳိ +ငါးဖယ္ျပဳတ္သုတ္

၅၁. ၾကက္သားေပါင္း ႀကံမဆိုင္ နဲ႔ဘဲသားခ်က္+ ငပိေၾကာ္ + သရက္သီးသုပ္

၅၂. ႀကက္ကုလားပဲ + နာနတ္သီးသုတ္ +ငံျပာရည္ေႀကာ္ပန္းပြင့္ဘဲဥေႀကာ္

၅၃. ငါးေျခာက္ခ်က္+ၾကက္ဥေၾကာ္+ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္း+ပဲအိုးနွပ္

၅၄.ကင္းမြန္ခ်ဥ္စပ္+ဘူးသီးၾကာဇံဟင္းခါး+မ်ွစ္ကင္းပုံသီးေၾကာ္+မ်ွင္ငါးပိငါးမီးဖုတ္ေဖ်ာ္+သရက္သီးစိမ္း ရုံးပတီသီးခရမ္းသီးျပုတ္ .ေပါက္ပန္းျဖဴရြက္ျပုတ္

၅၅.ဘဲဥခ်ဥ္ဟင္း ကန္စြန္းမႈိေႀကာ္ ငါးပိတို႔စရာအစံု ဘူးသီးဟင္းခါး

၅၆.ငါးေျခာက္ခ်က္+ၾကက္ဥေၾကာ္+ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္း+ပဲအိုးနွပ္

၅၇.ဘဲသားအာလူးဆီၿပန္ ဗူးညြန္႕ဆူးပုတ္ဟင္းခ်ိဳ ငါးပိရည္တို႕စရာ သရက္သီး

၅၈.၀က္လက္မွ်စ္ခ်ဥ္+ပဲေရပြ+ဂ်ဴးေထာင္း+ငံျပာရည္ဆီသတ္

၅၉.ပိန္းဥနဲ႕ျကက္သားအရည္ေသာက္ဟင္း ငါးခူေျကာ္ႏွပ္ ..ငပိခ်ဥ္စပ္ေထာင္း

Ref – Evyskithen
Team (ပစ္တိုင္းေထာင္)
www.pyittinehtaung.com

How to roast a duck

Roasting a duck is fairly easy. In fact easier than making shepherd pie. Only 2 things you need to buy: whole duck and duck seasoning powder. Frozen ducks are available in chinese super markets ,such as Wing Yip, Cee Woo, Loon Fung. In Wing Yip it is only £5.70 for whole duck. When you buy duck you can pick up duck seasoning mix which is Thai origin.

1. Defrost the duck by leavig in room temperature  about 12 hours . If not done properly the outcome will not be great

image

2. Dry the skin with dry cloth or NEW kitchen cellulose sponge

3. Apply roast duck seasoning mix inside and outside thoroughly.

image
Thai Roast duck seasoning mix £0.55

image

4. Let duck skin dry by putting it in open space at room temperature for about 4-5 hours. You can use fan or hair dryer to save time.

5. Optionally you can inflate underneath the skin for better result.

image

6. Place the duck on the rail around the centre of oven. I usually set the temerature at 180-190 C in my electric fan oven. The formula is 40 min for 1 kilogram . So if your duck weighs 2.8kg , the cooking time is 112 min plus extra 20-30 min. You need to turn it every 30-40 minutes.

I use 2 trays. One is to collect oil coming down from duck.  2nd one is placed at the bottom of oven and I put some water to prevent duck skin very dry during cooking.

image

image

Of course..You also need these to chop.

:)That’s it

How to join UK university

ျဗိတိန္မွာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္သူေတြ အတြက္ ေရးေပးလိုက္တယ္

၁။ဘယ္လိုပညာသင္ခ်င္လဲ ဘယ္လိုင္းလိုက္ခ်င္လဲ ကိုယ့္ဘာသာ အရင္ ဆုံးျဖတ္ရမယ္ ေက်ာင္းေတြက စီးပြါးေရး ကေန အႏုပညာ ဗိသုကာ ဓတ္ပံုထိ အကုန္ရွိတယ္။

၂။ IELTS က အနဲဆုံး 5.5 လိုတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြက 6.5 အထက္ေတာင္းတယ္။ IELTSက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္တင္မကဘဲ ေက်ာင္းတက္ရင္ပါအသုံးလိုတဲ့ အတြက္ ဖိဖိစီးစီး ေလ့က်င့္ဖို႕လိုမယ္။

၃။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရင္ ယူေက က အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ေက်ာင္း ေလွ်ာက္မွ ဗီဇာ ရႏိုင္မယ္ ။ ဒီမွာ ၾကည့္လို႕ ရတယ္။  University list

၄။ ယူေကမွာေနရင္ ေနစာရိတ္ စားစာရိတ္ အကုန္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ဘဏ္စာရင္းျပဖို႕လို႕တယ္။ တႏွစ္ သင္တန္းဆို တႏွစ္လုံးစာ ေငြရွိေၾကာင္း ဘဏ္ထဲမွာ တလ အနဲဆုံး ျပရတယ္ ( ေျပာင္းရင္ေျပာင္းမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ ကေတာ့ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ ) သူတို႕ လိုခ်င္တာက လန္ဒန္မွာ ေက်ာင္းတက္ရင္ တလ ေပါင္ ၁၀၂၀ လန္ဒန္ အျပင္ဆိုရင္ တလ ၈၂၀ အကုန္ခံႏိုင္ရမယ္

၅။ ေဆးစစ္ဖို႕လိုတယ္။ ျဗိတိသွ် သံရုံးက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ေဆးခန္းရွိတယ္။ သူတို႕ကို ေမးလို႕ရတယ္။

၆။ ဗီဇာinterview မွာ ေျဖရင္ ဘာလို႕ ဒီေက်ာင္းတက္ခ်င္ရလဲ ဆိုတာ လွလွပပ ေျပာႏိုင္ရမယ္။ ေက်ာင္းျပီးရင္ ျမန္မာျပည္ျပန္မွာ ေသခ်ာတဲ့ သူကိုပဲ ေပးတာမ်ားတယ္။

သိခ်င္တာ ရွိရင္ ေမးလို႕ ရတယ္

2 Letter Words Allowed in Scrabble

All 2 Letter Words Allowed in Scrabble

Here is a list of all the two letter words allowed in Scrabble. Along with each word, I’ve included the word’s part of speech (in italics) followed by its meaning, inflections, and variant spellings (if it has any, of course).

Since it’s always important to know which two letter words take an S, each word is also followed by a lower case s if the word does take an S, or a dash () if it doesn’t take an S.

NOTE — In the list below, all the two letter words allowed in North American Scrabble are colored BLACK. The additional BLUE words are also allowed if you are using the international Scrabble dictionary, which is used in most countries outside of North America.

AA s noun type of Hawaiian lava
AB s noun short ABDOMINAL muscle
AD s noun short ADVERTISEMENT
AEadj Scot one also YAE
AG s noun short AGRICULTURE
AH s verb express surprise or joy AHING AHED
AI s noun Tupi three-toed sloth
AL s noun E. Indian shrub also AAL
AMinfl BE verb exist
ANadj indefinite article
AR s noun letter ‘R’
AS s noun Norse god AESIR noun gravel ridge ASAR
ATprep denoting place or time
AWintj expressing sympathy
AXverb chop or cut down AXED AXES AXING also AXE
AY s noun affirmative vote also AYE
BA s noun Anc Egypt soul
BE s verb exist BES noun Hebrew letter
BI s noun short BISEXUAL
BO s noun pal or buddy
BY s noun pass to the next round also BYE
CHprn obs dial ‘I’
DA s noun heavy Burmese knife
DEprep from, as used in names
DI s pl DEUS noun L god also DEI DIS verb dismiss or put down
DO s noun musical note DOS verb act DOES DOING DID DIDST DONE
EA s noun dial river
ED s noun short EDUCATION
EEnoun Scot eye EEN
EF s noun letter ‘F’
EH s verb say ‘eh’ EHING EHED
EL s noun letter ‘L’
EM s noun letter ‘M’
EN s noun letter ‘N’
ER s intj expressing hesitation ERS noun bitter vetch
ES s noun letter ‘S’ ESES also ESS
ETinfl EAT verb consume food
EXverb cross out EXING EXED EXES
FA s noun musical note also FAH
FE s noun Hebrew letter also FEH
FYintj expressing reproach

SUBSCRIBE TO WORD BUFF
GI s noun judo or karate costume
GO s noun turn verb move GOES GOING WENT GONE
GU s noun old Shetland violin also GUE GJU
HA s intj expressing surprise
HE s noun male
HI s intj calling attention
HMintj expressing hesitation also HMM
HO s verb halt HOING HOED also HOH HOA
ID s noun self
IF s noun condition
IN s verb gather in harvest INNING INNED
IO s noun cry expressing triumph
ISinfl BE verb exist
IT s prn neuter of he, she, him, or her
JAintj Ger yes
JOnoun Scot loved one JOES
KA s verb serve KAING KAED also KAE
KI s noun Jap spirit of martial art
KO s noun Maori digging-stick
KYnoun cattle
LA s noun musical note also LAH
LI s noun Chin unit of distance
LO s intj see or look LOS intj arch expressing praise
MA s noun coll mother
ME s noun musical note also MI
MI s noun musical note also ME
MMintj expressing agreement
MO s noun short MOMENT
MU s noun Greek letter
MYadj of or belonging to me
NA s intj Scot no, not at all NAS adv obs has not, or was not
NEadj masc born with the name of
NO s noun negative response NOES
NU s noun Greek letter
NY s verb approach NYES NYING NYED also NYE NIE
OB s noun short OBJECTION
OD s noun mystical force
OE s noun Scot grandchild also OY OYE
OFprep belonging to
OH s verb express surprise OHING OHED
OIintj attracting attention
OM s noun intoned Hindu symbol
ON s verb go on with ONNING ONNED
OO s noun Scot wool
OP s noun short OPERATION
OR s noun heraldic colour, gold
OSnoun L bone OSSA noun mouth-like opening ORA
OU s noun SAf bloke
OWintj expressing pain
OXnoun bovine animal OXEN noun clumsy person OXES
OY s noun Scot grandchild also OE OYE
PA s noun father
PE s noun Hebrew letter also PEH
PI s noun Greek letter verb confuse PIED PIING also PIE PYE
PO s noun short CHAMBERPOT
QI s noun Chin physical life-force
RE s noun musical note
SHintj requesting silence also SHA SHH
SI s noun musical note
SO s noun musical note also SOH SOL
STintj requesting silence
TA s noun expression of thanks
TE s noun musical note also TI
TI s noun musical note also TE
TOprep in the direction of
UG s verb dread or loathe UGGING UGGED
UHintj expressing surprise
UMintj expressing doubt or hesitation also UMM
UN s noun dial one
UP s verb move up UPPING UPPED
URintj expressing hesitation
USprn we
UT s noun musical note
WEprn group that includes me
WO s noun misery also WOE
XI s noun Greek letter
XUnoun money Vietnam
YAprn you
YE s prn arch you
YO s noun call for attention
YU s noun Chin precious jade
ZA s noun short PIZZA
ZO s noun Tibetan yak also DZO ZHO DZHO DSO

Source; http://www.word-buff.com/two-letter-words.html

How to set up Foscam internet camera

How to set up Foscam  internet camera.  

This is my way of Foscam set-up. Although my device is  F18918W, I think all foscam cameras are similar. I noted down the step-by step setting as I did and now I just post here for my future reference as well as  for my friends who need this. Sorry I am not taking responsibility if I waste your time.

The basic idea of internet camera is to transfer the video images from Foscam camera which is connected your home wifi network to your mobile device ( iphone/ Android phone) with the help of third party server.

4 Steps

  1. to set up in Foscam application on PC
  2. to obtain third party server address/username
  3. Port forwarding
  4. to set up in your mobile device

Let’s start!

  1. Connect Foscam power
  2. Connect camera with Ethernet cable ( I do this in order to get Foscam cam’s IP address easily )
  3. Install Foscam application in your PC( available on its website or from CD provided with camera)
  4. Url will appear. For example 192.168.x.xxx. Click it.
  5. Log in (user name= admin, P/w= leave blank) You need to create own password for the security purpose
  6. Click Device Management at the bottom of left column )

From now, you need to go through the buttons on the left column of foscam panle in order to personalize

7. Go to Alias Settings : Change your device name if you want ( from Anonymous to “Living room ” or “bath room ” for example ) and click “submit”

alias-setting1

 

8. Go to Users Setting : Change user name “Admin” to your own user name or keep it as you want. But you need to enter password for security reason. ( write down or memorize it. If you forget that password in the future, you need to do the whole setting again. which is painful.)

alias-setting2

9. Go to Basic network setting: change HTTP port number ( I choose 8090)

alias-setting3

10. Go to Wireless LAN setting

-Scan it

– Your wireless network will appear. Type your wireless key in order to connect your home wifi network

11. Go to DDNS setting

You need some details for DDNS setting. For that, go www.noip.com

Register with noip.com. (Note down your noip user name and password. Your no-ip user name is DDNS user name and your no-ip password is your DDNS password. These are required in next step)

You need to create your own domain in noip.com ( http://yourname.ddns.net ). As it is free, you need to log in noip.com account once a month to keep active.

And then, come back to DDNS setting of Foscam.

alias-setting4

 

DDNS service: Choose No-IP from drop down menu
DDNS User: enter No-IP username
DDNS Password: enter No-IP.com account password.
DDNS Host: yourname.DDNS.net

12. Port forwarding- Most important step. Without port forwarding, you cannot have a remote access, meaning you can not watch your home via internet while you are away.

Setting of port forwarding depends on the type of router. This website portforward.com is very useful for this purpose. Visit  and learn how to do it.

13. Now you need to set up in your smart phone
Download Foscam app from google Play store or Apple store according to your type of phone.

Enter details in mobile app as below

Device Type: Standard Definition
Device Name: Cam1 or Living room (your choice)
DDNS URL: http://yourname.ddns.net ( as you created in no-ip website )
HTTP Port : 8090
Media Port : 8090
User name: your Foscam user name ( Not DDNS user name )
Password: your Foscam password ( Not DDNS password )

14 . Disconnect Ethernet.
15. Log in on your mobile app

Good luck!